Kort verslag algemene ledenvergadering

Gisteren 12-03-2019 is onze 1e ledenvergadering van het fietsseizoen 2019 gehouden en er waren ongeveer 50 leden welke hiervoor het slechte weer getrotseerd hebben om aanwezig te kunnen zijn, hartelijk bedankt hiervoor.

Tijdens de ALV van 15-11-2018 is reeds aangekondigd dat Peter Ophorst zijn bestuurstaken (website en redactie) door studie niet langer meer kan combineren. Het bestuur heeft toen Michel Dalmeijer voorgedragen om zijn bestuurstaken (website en redactie) over te nemen, gisteren hebben de leden tijdens de ALV hiermee ingestemd en er zijn geen (tegen)kandidaten voorgesteld. Voor beheer/verkoop van TCVP-clubkleding heeft Marcel Troost zich aangeboden en hij heeft dit inmiddels op zich genomen.

De verkiesbare periodes voor de functies Secretaris en toercommissie verlopen voorjaar 2019. Emile van der Plaat (secretaris) en Gert Kleinherenbrink (TC) hebben aangegeven graag nog door te willen gaan binnen het bestuur en stellen zich voor hun posities herkiesbaar, gisteren hebben de leden tijdens de ALV hiermee ingestemd en er zijn geen (tegen)kandidaten voorgesteld.

 

Tijdens de ALV van 15-11-2018 zijn vanuit de leden 2 voorstellen gedaan:

 

Het eerste voorstel heeft betrekking op het veranderen van de indeling/benaming (A, B, C) van onze fietsgroepen in een logischere volgorde naar koers-snelheid. De huidige indeling zou voor nieuwe leden lastig zijn te begrijpen.
Het tweede voorstel heeft betrekking met het toelaten van elektrisch ondersteunde racefietsen, dit om het voor leden welke daar behoefte aan krijgen het mogelijk te maken om hierdoor langer hun hobby in clubverband uit kunnen blijven oefenen.

 

In Stuurpen 2019.01 is er door het bestuur een voorstel gedaan om hiervoor de tekst van het huishoudelijk reglement aan te passen, namelijk:

Voorstel 1 bestuur tekst wijzigen in:

Er zijn drie doelgroepen:
Groep A 28 km/u of hoger, afhankelijk van de samenstelling van de groep.
Groep B 25-28 km/u, afhankelijk van de samenstelling van de groep.
Groep C 20-25 km/u, afhankelijk van de samenstelling van de groep.
Gisteren hebben de leden tijdens de ALV hiermee ingestemd waardoor deze tekst in ons huishoudelijk reglement zal worden aangepast. Op de website is deze verandering inmiddels al doorgevoerd.

Voorstel 2 bestuur tekst wijzigen in:

Gelet op de veiligheid in een groep met racefietsers worden in een pelotonstocht (PT) en een clubtocht (CT) ligfietsen en fietssteppen niet toegestaan. Tevens mag er tijdens genoemde tochten geen gebruik worden gemaakt van een triathlonstuur. Een elektrische ondersteunde racefiets (E-bike) is slechts toegestaan wanneer deze E-bike maximaal ondersteuning geeft tot 25 km/u. Zogenaamde Speed pedelec fietsen (elektrische ondersteunde fietsen met snelheden van 25km/u en hoger) zijn niet toegestaan.
Gisteren hebben de leden tijdens de ALV hiermee ingestemd waardoor deze tekst in ons huishoudelijk reglement zal worden aangepast.

 

Prgramma

Lid worden

Contact