Middeleeuwse dijken 16 juli 2017

door Wim Arends

2017-07-16 Middeleeuwse dijken klein

Onder de bezielende leiding van Jan Kikkert gingen 23 leden en niet-leden van de club van start voor de middeleeuwse dijken tocht.
Ik had de tocht voorgereden met Jan, dus kwam ik er al snel achter, dat hij de tocht tegengesteld reed. Goed begrijpelijk, want dat was door de geringe tegenwind wat makkelijker.

Voorne-Putten bestaat in de huidige situatie uit 2 eilanden, gescheiden door het Voornes Kanaal. Dat is niet altijd het geval geweest. In 1827 werd er aangevangen met de aanleg van het kanaal, bedoeld om een kortere weg naar zee te krijgen, omdat de Maasmond verzandde en schepen daardoor een omweg moesten maken via het Haringvliet, wat een veel langere vaarweg was. In 1830 kwam het kanaal gereed en was vanaf het begin een doorslaggevend succes. De doorvaart duurde ongeveer 2 uur. Na de aanleg van de Nieuwe Waterweg verloor het kanaal zijn functie.
Om terug te komen op de 2 eilanden, in de vroege middeleeuwen, ik schrijf dan voor 1400, bestond dit gebied uit een aaneenschakeling van losse eilandjes, die door eb en vloed, getijden en aanslibbing, ondieper wordende vaarwegen steeds dichter bij elkaar kwamen te liggen, soms bij laag water kon men zelfs al oversteken zonder gebruik te maken van een boot.
Een reden voor polderbesturen om het aangeslibde land te gaan omdijken. Zo ontstonden de middeleeuwse dijken, waaraan deze tocht zijn naam ontleent.
Enkele van deze dijken hebben wij vandaag bereden. Ik noem de Maasdijk bij Zwartewaal, de Peltsersdijk bij Tinte, de Schuddebeurse dijk bij Hekelingen, maar ook de Katerwaalsedijk tussen Oudenhoorn en Abbenbroek. Dat is dan ook de oorzaak, dat de dijken meestal niet recht zijn, maar allerlei vormen aannamen, omdat ze rond een aangeslibd stuk land kwamen te liggen.
Soms waren deze dijken hoog om de Zeewater buiten te houden, soms waren zij wat lager omdat het zgn. binnendijken of slaperdijken waren.
Halverwege de rit was er de pauze bij de "Duinrand". Daar werden we snel en goed voorzien van koffie, thee en eventueel appelgebak.
Na de pauze reden we via de Berkenrijs naar de Rietdijk, Sliklandseweg naar de Vogelenzangweg.
Na de Peltserdijk ging het richting Vierpolders om vervolgens het kanaal over te steken, waarna we via de Katerwaal naar de Bernisse doorstaken. Langs de Schuddebeursedijk naar Hekelingen.
Langs de Schuddebeursedijk wordt overigens een nieuw gemaal gemaakt, om ervoor te zorgen, dat wij op Voorne-Putten droge voeten houden. Daardoor is het fietspad en de weg al enige tijd gesloten voor de aanleg van het gemaal.
Jan bedankt voor de gezellige rit, die in een gematigd tempo verreden werd en naar mijn mening goed door iedereen bij te houden was.

 

 

Prgramma

Lid worden

Contact